Monthly Archives: March 2017

METU-SIAM Student Chapter Seminar Series-8

Prof. Dr. Tahir Khaniyev, ‘Kolmogrov ve Olasılık Teorisine Katkıları

METU-SIAM Student Chapter Seminar Series-8

Prof. Dr. Tahir Hanalioğlu (Khaniyev) , ‘Kolmogrov ve Olasılık Teorisine Katkıları’

Time: March 28, 2017 by 15:40

Place: Institute of Applied Mathematics, S-212

METU SIAM Student Chapter Seminar Series-7

Prof. Dr. Aydın Aytuna, ’20. Yüzyılın Başlarında ‘Fonksiyonel Analiz’

-Wir müssen wissen — wir werden wissen!-