Monthly Archives: May 2017

METU SIAM Student Chapter Seminar-9

Prof. Dr. Semih Koray, ‘Kendiliğindenlik ve Tasarım Ekseninde Oyunlar Kuramı’