Monthly Archives: March 2018

METU-SIAM Student Chapter Seminar Series-12

Assoc. Prof. Dr. Samet Bağçe, ‘Poincaré’nin 1898 the Monist Makalesi Bağlamında Matematik ve Gerçeklik Meselesi’

Time: April 3, 2018 by 16:00

Venue: METU-IAM, S-212

METU-SIAM Student Chapter Seminar Series-11

Nevzat G. Gençer, ‘Yenilikçi Görüntüleme Teknikleri